Mijn favorieten

U wilt een huis kopen

Zoekers die een woning willen aankopen, hopen de woning zo scherp mogelijk aan te kopen. Dat spreekt voor zich. Kiest u voor Peters & Van der Vloodt dan zal ons team er alles uit halen wat erin zit. Toch bepaalt de hoogte van de koopprijs niet alleen de kwaliteit van het resultaat. Ook de manier waarop wij de ‘zorg’ uit handen nemen en de manier waarop wij de zaken er omheen zo efficiënt mogelijk regelen, moet een bevredigend ‘gevoel’ opleveren.
Zeker bij de aankoop van een woning is voorzichtigheid geboden. Ook dienen termijnen goed in de gaten gehouden te worden alsmede randvoorwaarden zoals de gebruikelijke biedingen met ontbindende voorwaarden. Bij Peters & Van der Vloodt wordt u bijgestaan door gecertificeerde makelaars. Allen vakmensen die de kennis en kunst van het kopen uitstekend beheersen. Om u een inzichtelijk overzicht te geven van onze aankoop dienstverlening geven wij hierbij een uitleg per onderdeel, te weten:

1. Bezichtiging
Als u een woning heeft bezichtigd of gezien en deze voldoet aan uw wensen schakelt u ons in. In overleg met u en de verkoper of verkopende makelaar wordt een datum voor de bezichtiging afgesproken. Uw aankoopmakelaar gaat mee naar de bezichtiging voor de inspectie en waardebepaling. Ook zorgt de aankoopmakelaar uiteraard voor het complete vooronderzoek zoals kadastrale gegevens, de tijd dat de woning te koop staat, bodemloket-gegevens, visuele bouwkundige inspectie, enzovoort. Daarnaast zullen wij uw contactpersoon zijn richting de verkopend makelaar.

2. Onderhandelen
Wij hebben beroepshalve veel ervaring met onderhandelen. Wij weten waar u rekening mee moet houden wat betreft prijs en voorwaarden in de onderhandeling. De onderhandelingsstrategie wordt vooraf met u doorgenomen en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.
3. Koopakte
Als de onderhandelingen gunstig hebben uitgepakt en u het huis heeft gekocht moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de koopsom, de leveringsdatum, de eventuele ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken enzovoort. Vaak zal de notaris deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven zullen wij deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen.
4. Notaris
Wij blijven ook beschikbaar bij de notariële begeleiding. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening.
5. Kosten
In overleg en afhankelijk van uw wensen en verwachtingen maken wij graag een offerte voor u. Door deskundigheid, ervaring en marktkennis is de aankoopmakelaar in staat om voor u veel geld, tijd en zorgen te besparen!


De kosten van Peters & Van der Vloodt als aankoopmakelaar verdient u terug door:
- een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren;
- inzicht in de marktwaarde van de woning;
- inzicht in belangrijke informatie over de woning, zoals: (verborgen)
  gebreken, erfdienstbaarheden, bouwkundige staat, e.d.;
- deskundige en professionele wijze van onderhandelen;
- te kopen met meer zekerheid door ervaren aankoopbegeleiding;
- tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken;
- behartiging van alleen ùw belang.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring