Mijn favorieten

Uw gegevens wijzigen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een wijziging doorgeeft. U leest ze hieronder en wat u in dat geval moet doen.

 
U HEEFT EEN ANDER BANKREKENINGNUMMER

Geeft u een nieuw bankrekeningnummer zo snel mogelijk aan ons door, zodat u bijvoorbeeld geen onnodige betalingsachterstanden oploopt. U moet dit schriftelijk doen, omdat we een handtekening nodig hebben. Print het formulier ‘Wijzigen bankrekening’, vul het in en: 

- maak er een foto van met uw mobiele telefoon en stuur het naar beheer@pvdv.nl of;
- stuur het ingevulde formulier per post naar: Peters & van der Vloodt B.V., Wielingenstraat 24B, 1078 KL Amsterdam U HEEFT EEN ANDER TELEFOONNUMMER EN/OF E-MAILADRES

Mailt u deze gegevens naar beheer@pvdv.nl en veranderen het in onze administratie.


U GAAT SCHEIDEN OF UIT ELKAAR

Bij een scheiding bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Bent u niet getrouwd, maar wilt u niet langer samenwonen? Dan bepaalt u onderling wie in de woning achterblijft.

Belangrijk: in beide gevallen geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door. Als vertrekkende partner bent u dan namelijk niet langer verantwoordelijk voor wat er in de huurovereenkomst staat.

Wat hebben we nodig bij scheiding?

- Het vonnis van de echtscheiding waarin staat aan wie de woning is toegewezen;
- Een uittreksel van de Dienst Persoonsgegevens waaruit blijkt dat de echtscheiding staat ingeschreven. Dit uittreksel mag maximaal drie maanden oud zijn;
- Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van degene die in de woning blijft wonen.

U ontvangt beiden een bevestiging: voor de voortzetting van en uitschrijving op de huurovereenkomst.

Wat hebben we nodig als u niet getrouwd was?

Vertrekt de hoofdhuurder? Dan kunnen we de tenaamstelling van het contract wijzigen, nadat we van u een schriftelijk verzoek hebben ontvangen. Daarbij hebben we het volgende:
- Verzoek van de hoofdhuurder voor overschrijving of uitschrijving van de huurovereenkomst;
- Afstandsverklaring van de vertrekkende partner;
- Van beide partners: een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Is de achterblijvende partner nog geen medehuurder, dan hebben we ook nog het volgende nodig:

- Gegevens waaruit blijkt dat u samen op het adres een duurzame gemeenschappelijke huishouding van tenminste twee jaar voerde. Bijvoorbeeld een kopie van de samenlevingsovereenkomst, verzekeringspapieren op twee namen of een gezamenlijke bankrekening.
- Van de achterblijvende partner de inkomensgegevens van de afgelopen 3 maanden.
- Als u niet in Amsterdam woont: van u beide een uittreksel uit het bevolkingsregister, niet ouder dan drie maanden, waarop gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens vermeld staan.

U stuurt alle documenten naar: Peters & van der Vloodt B.V., postbus 94407, 1090 GK Amsterdam.

Staat de achterblijvende partner al als medehuurder in onze administratie?

In dat geval passen we de tenaamstelling aan en ontvangt u hiervan allebei een bevestiging.

Staat de achterblijvende partner nog niet als medehuurder in onze administratie?

Dan beoordelen wij eerst of er sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Zo ja, dan volgt er een woninginspectie en schrijven we de huurovereenkomst over. Hiervoor rekenen we € 250,- administratiekosten (inclusief 21% btw).


UW PARTNER IS OVERLEDEN

U wordt automatisch hoofdhuurder als u een huurcontract op beide namen heeft. Of als het huurcontract op naam van uw overleden partner staat en u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Was u samenwonend? En staat het huurcontract op naam van uw overleden partner? Dan kunt u hoofdhuurder worden als:
- u meerderjarig bent;
- u kunt aantonen via inschrijving bij de gemeente (Dienst Persoonsgegevens) dat u de woning 2 jaar als hoofdverblijf had;
- u een gemeenschappelijke bankrekening had.

Stuurt u in alle gevallen een kopie van de overlijdensakte, uw legitimatiebewijs en eventuele aanvullende documenten naar Peters & van der Vloodt B.V., postbus 94407, 1090 GK Amsterdam. Dan passen wij de gegevens aan.